Bolagsledning

 

 

 

David Schelin,
VD

Linda Heikki,
HR-chef

Jens Wikman,
CFO

 

Mattias Wessman,CIO

Magnus Klaar CMO

Kristian Viberg, COO

 

Matts Lindqvist, Affärsenhetschef SJ 

Hans-Åke Elfwing, Affärsenhetschef, Motorvagnar

Jörgen Mörtsell, Affärsenhetschef Gods

Anders Repfennig, Affärsenhetschef Örebro

 

Erik Bergqvist
Affärsenhetschef
El och Arbetsmaskiner