Välkommen till EuroMaint Rail

Euromaint erbjuder kvalificerat tågunderhåll för person- och godstrafik.

Våra tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Vi tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor.

EuroMaints huvudkontor byter adress

Från måndagen den 29 augusti hittar du Euromaints huvudkontor på ny adress. Den nya besöksadressen är Vretenvägen 11, 171 41 Solna.
Läs mer om flytten här >>

Mobilt underhåll

Behöver hjälp med mobilt underhåll eller röjning/bärgning?  Här hittar du telefonnummer och var vi verkar.