Heltäckande underhållstjänster för arbetsmaskiner

Vårt mål är att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom att öka tillgängligheten och säkerställa utrustningens tillförlitlighet. Vi gör det genom heltäckande underhållstjänster, stort funktions- och produktkunnande, hög teknisk kompetens och en flexibel organisation.

Inom Euromaint Rail har vi en gedigen kompetens och erfarenhet av alla typer av maskiner för ban- och kontaktledningsarbeten.

Vi arbetar med bland annat: 

  • maskiner för spårunderhåll till exempel spårbyteståg, ballastplogar, spårriktare, mätdressiner och motortrallor 
  • utrustning för kontaktledningsunderhåll, till exempel liftmotorvagnar och trådbytesmaskiner samt givare i mätsystem.

Vi har specialistkompetens inom tekniska system för alla typer av arbetsmaskiner. Tack vare vår fältserviceorganisation har vi också alltid resurser för snabba insatser.