Underhåll för ökad livslängd och tillgänglighet

Stoppande fel på ett fullastat godståg innebär förseningar och stora kostnader. Vårt mål är att förbättra våra kunders konkurrenskraft genom att öka tillgängligheten, tillförlitligheten och livslängden för godsvagnar och lok. Vi gör det genom att erbjuda heltäckande underhållstjänster i verkstad, hos våra kunder eller i fält.

Vårt erbjudande omfattar alla typer av fordon för spårburen godstrafik, det vill säga både lok och olika godsvagnar. Vi prioriterar kostnadseffektivitet och tillgänglighet. Vi utför även tyngre underhåll och uppgraderingar av lok för att säkra fordonens livslängd.