EuroMaint Rail levererar unikt fjärrövervakningssystem till SJ

10 juni 2010 KATEGORI: EuroMaint Rail, Pressmeddelande

SJ blir först i Sverige med att installera EuroMaint Rails system för fjärrövervakning – RVM, Real-time Vehicle Monitoring. 43 av SJ:s X2-fordon har utrustats med systemet som hämtar statusinformation och felindikeringsdata från fordonen i realtid.

RVM har tagits fram av EuroMaint Rail i samarbete med Göteborgsbaserade teknikpartnern Pilotfish Networks. Systemet kombinerar EuroMaint Rails fordons- och underhållskunnande med Pilotfishs välbeprövade tekniska plattform för modern kollektivtrafik. RVM bygger på en sk fordonsgateway till vilken sensorer som mäter status på några av fordonets mest kritiska delsystem kopplas.


- För oss innebär detta värdefull information om våra fordons tekniska status. Vi hoppas kunna undvika återkommande problem och i förlängningen uppnå högre driftsäkerhet. Med felindikeringsdata i realtid räknar vi också med att precisionen i underhållet förbättras och att ledtiden i verkstaden kan kortas så att fordonen snabbare kan komma ut i trafik, säger Lars Lindberg, chef teknisk produktledning på SJ. 


Med felindikerings- och statusinformation i realtid underlättas analyser och spårning av återkommande eller intermittenta fel. Detta då systemet också hämtar in uppgifter om var felet inträffade samt under vilka förhållanden, exempelvis vid vilken hastighet, om det förekom störningar i strömförsörjning etc. Felrapportering sker med automatik vilket ger säkrare, snabbare och frekventare information och tidsbesparingar för ombordpersonalen som istället kan fokusera på att köra fordonen och ge service åt passagerarna.

 
- Genom att automatiskt hämta information om fordonsstatus och eventuella fel blir våra verkstäder mindre beroende av den felrapportering som görs av ombordpersonalen. Planeringen av avhjälpande och förebyggande underhållsaktiviteter underlättas och våra reparatörer kan säkerställa att material och instrument finns tillgängliga när fordonet kommer till verkstaden. På så sätt kortas ledtiderna för underhållsinsatserna och fordonens tillgänglighet förbättras, säger Håkan Berndtsson, affärsområdeschef på EuroMaint Rail.


EuroMaint Rails lösning för fjärrövervakning är den första större installation där Pilotfishs fordonsgateway, för information till och från fordon, används för felindikation på tåg.

- Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda som teknikpartner till EuroMaint Rail. De tekniska kraven inom spårtrafikbranschen är höga och vi ser detta som ett tydligt bevis på kvaliteten i våra produkter och tjänster. Samarbetet ger oss dessutom möjlighet att komplettera vårt erbjudande mot exempelvis bussoperatörer med en tjänst utvecklad i tätt samarbete med en av Europas ledande underhållsföretag. Det ger möjlighet till stora besparingar för flera av våra kunder, säger Erik Nordenfelt, VD för Pilotfish.

 


För mer information, kontakta:
Håkan Berndtsson, Affärsområdeschef EuroMaint Rail, +46 (0)73 9200718
Erik Nordenfelt, VD Pilotfish, +46 (0)73 3712162

Pressmeddelande (pdf)