EuroMaint Rail tecknar hyreskontrakt med nya Train Alliance

02 februari 2010 KATEGORI: EuroMaint Rail, Nyhet

Train Alliance är ett nybildat bolag med riskkapital för investeringar i tågnära fastigheter såsom verkstäder och logistikhallar.

Bakom Train Alliance står ett antal personer med gedigen erfarenhet från utveckling av fastigheter samt av spårtrafikbranschen. Förvärvet av Skandiatransports verkstadsfastighet i Landskrona är företagets första.

- För operatörer, trafikhuvudmän och underhållsföretag är rådigheten över verkstadskapaciteten kritisk. Å ena sidan vill man kunna ha möjlighet att effektivt utveckla och anpassa lokalerna, å andra sidan vill man ha den flexibilitet som ett hyresförhållande innebär. Och det är här vi ser en möjlighet att skapa helt nya värden i marknaden för järnvägsrelaterade verkstäder och logistikfastigheter. Train Alliances affärsmodell kombinerar den av kunderna efterfrågade långsiktigheten med ett effektivt finansierings- och hyresupplägg, säger Otto Persson, VD för Train Alliance.

EuroMaint Rail är Sveriges ledande leverantör av underhållstjänster för alla typer av spårburna fordon. Idag förfogar man över 21 verkstäder på 14 orter från Luleå i norr till Malmö i söder.

- Tillgången till strategiskt lokaliserade och utvecklingsbara verkstäder är avgörande för vår fortsatta expansion. En ökande konkurrens på marknaden för verkstadsfastigheter är därför helt nödvändig. Train Alliance är ett bra exempel på den typ av nya fastighetsägare som behövs för att skapa konkurrens och effektivitet i en marknad som historiskt har dominerats av endast en aktör, Jernhusen, säger Mats Önner, VD för EuroMaint Rail.

För mer information, kontakta:
Otto Persson, VD Train Alliance, 073-373 44 74
Mats Önner, VD EuroMaint Rail, 070-520 52 10