Ny struktur på Euromaint

22 december 2020 KATEGORI: EuroMaint, EuroMaint Rail, Nyhet

Under hösten har Euromaint genomfört en strukturförändring av organisationen för att effektivisera vårt arbetssätt. Med anledning av detta vill vi uppdatera dig på våra kontaktvägar.

Under hösten har Euromaint genomfört en strukturförändring av organisationen för att effektivisera vårt arbetssätt och nå våra långsiktiga mål. Förändringen medför ingen ändring av våra tjänster och erbjudande. Däremot kan det i vissa få fall betyda att du idag har en ny kontaktperson hos oss på Euromaint. Vi vill därför uppdatera dig med de personer och kontaktvägar som gäller.

 

Kontaktvägar

Försäljning och marknad:

Funktion:

Försäljning- & marknadschef
/CMO

Försäljningschef

Fordonsunderhåll

Försäljningschef Komponent & Material Försäljningschef
Arbetsmaskiner & Omformare
Försäljning & Affärsutveckling
Norge
Person: Magnus Klaar Johanna Prenkert Erik Centervärn Erik Bergkvist Stefan Christensson
E-post This is an email address

 

Fordonsunderhåll:

Funktion:

Chef Fordonsunderhåll Produktion norr Produktion mitt Produktion syd Taktisk planering & underhållsutveckling

Kontrakt

Person: Jonas Gunnarsson Jörgen Mörtsell Jonas Westlöf Peter Zachrisson Hans-Åke Elfwing Johanna Prenkert
E-post This is an email address

 

Komponent & Material

Funktion:

Chef Komponent & Material AE Örebro AE El- och
Arbetsmaskiner

Logistik

Inköp
Person: Kristian Viberg Veronika Skof Erik Bergqvist Daljit Johal Pontus Wågert
E-post This is an email address