Om EuroMaint Rail

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor.

Vårt heltäckande utbud av underhålls- och ombyggnadstjänster omfattar bland annat kvalificerat tekniskt underhåll, reservdelsförsörjning, fordonsmodifiering och komponentservice.

Vår kompetens omfattar alla typer av spårburna fordon för person- och godstrafik samt infrastrukturarbeten.

Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon.

Helhetsansvar för underhåll

Vi tar helhetsansvar för tågunderhåll och fordonstillgänglighet genom tillgänglighetsavtal. Målet är att fordonen i så stor utsträckning som möjligt ska finnas tillgängliga för trafik så att våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Underhållserbjudandet omfattar allt från trafiknära underhåll till fältservice, revisioner och utveckling av underhållskoncept.

Samtliga verkstäder är miljö- och kvalitetscertifierade och vi har tagit intryck av modern produktionsfilosofi och infört vår egen version av lean production – Rail Production System. RPS är ett industriellt förhållningssätt till tjänsteproduktion som bidrar till utvecklingen av våra verkstäder, arbetsprocesser och medarbetare.

Reservdelar och komponenter på plats i tid

Euromaint Rail har ett reservdels- och logistiksystem helt anpassat för spårtrafikbranschen. Genom rätt kontakter hos underleverantörerna och en dedikerad logistikorganisation säkerställer vi att våra verkstäder och mobila serviceteam har tillgång till kostnadseffektiva reservdelar i rätt tid.


På våra verkstäder utförs byten av högvärdeskomponenter såsom bland annat hjul, boggi, traktionsmotorer och elektronik. Komponentservice är en integrerad del i vår underhållstjänst. Upparbetning av komponenter sker vid Euromaint Rails komponentverkstäder i Åmål och Örebro.

Fordonsmodifieringar som ökar fordonens livslängd

Genom våra tjänster för fordonsmodifieringar bidrar vi till att öka fordonens livslängd, optimerar underhållet och förbättrar prestanda, komfort och design. Vi utför såväl ytskiktsrenoveringar som avancerade tekniska uppgraderingar.