Corporate Responsibility

Euromaint jobbar aktivt med CR-frågor och vårt huvudfokus är miljö samt säkerhet och kvalitet i underhållet. Till grund för detta arbete ligger FN:s Global Compact tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Euromaints ambition är att bli den ledande, oberoende leverantören av underhållstjänster för alla delar av spårtrafikbranschen i Europa. Vår mission är att göra tåg till det självklara transportslaget för att möta framtida miljöutmaningar.

Euromaints uppförandekod – medarbetare (pdf)
Euromaints uppförandekod – samarbetspartner och leverantörer (pdf)


Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport
Nedan finner ni Euromaints hållbarhetsrapport  för räkenskapsåret 2019 enligt årsredovisningslagen.

Euromaints hållbarhetsrapport-2020