Effektivt underhåll för spårburen persontrafik

Vårt mål är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom underhållslösningar som är anpassade för varje kunds specifika behov. Våra kunder får tillgång till en flexibel underhållstjänst som präglas av, hög teknisk kompetens och effektiv komponent- och reservdelshantering. Med utgångspunkt i fordonens omloppsplaner och andra förutsättningar som till exempel fordonstyp, fordonsstatus och tillgängliga depåer skapar Euromaint en underhållslösning som är unik för varje kund.

Vårt erbjudande omfattar alla typer av fordon för spårburen persontrafik:

  • personvagnar
  • motorvagnar 
  • lok (el och diesel)

Huvuderbjudandet inom underhåll av spårburna fordon för persontrafik är helhetslösningar där vi tar ansvar för allt underhåll. Upplägg och ersättningsmodeller baseras på att kundens fordon är tillgängliga för trafik.
Med Euromaint Rail som partner prioriteras:

  • tillgänglighet och tillförlitlighet
  • kostnadseffektivitet
  • proaktivitet
  • kvalitet som motsvarar högt ställda säkerhetskrav
  • specialistkompetens inom underhåll